Υδρευση      Αρδευση      ΕΕΛ      Αποχετευση

Η ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ είναι τεχνική εταιρία με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση:

  • Αντλιοστασίων ύδρευσης.
  • Αντλιοστασίων άρδευσης.
  • Αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων με βαρύτητα.
  • Αντλιοστασίων  αποχέτευσης λυμάτων με αναρρόφηση (vacuum).
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων .
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος. 

Έχει αναλάβει και εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία έργα αντλιοστασίων μεγέθους:

  • Παροχής από 1 ως 30.000 m3/h.
  • Μανομετρικού ύψους από 1 ως 400 m. 

Η εταιρία έχει ανεξάρτητο εξειδικευμένο τμήμα Μελέτης Σχεδιασμού, Κοστολόγησης των έργων, ενώ όλα τα έργα σχεδιάζονται με κλίμακα σε AutoCAD. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των έργων (υδραυλικές σωληνώσεις, βάσεις αντλιών κλπ) κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας και εγκαθίσταται στη συνέχεια στο έργο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος στην κατασκευή του έργου. 

Όλα τα έργα της ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία, χαμηλό λειτουργικό κόστος και χαμηλό κόστος συντήρησης. 

Παρακολουθούμε συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες του τομέα μας και τις εφαρμόζουμε στα έργα μας. Η εταιρία έχει εδραιωθεί ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή των καινοτομιών στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, ήμασταν  η πρώτη εταιρία στη Βόρειο Ελλάδα που χρησιμοποίησε το σύστημα ρύθμισης στροφών inverter στις αντλίες, το 1991, μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα. Το σύστημα ρύθμισης στροφών προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοπιστία και σημαντικά μικρότερα λειτουργικά κόστη στα αντλιοστάσια. 

Η ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε ήταν η εταιρία που διεξήγε το σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου συστήματος αποχέτευσης εν κενώ μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, για το Δήμο Ποτίδαιας Χαλκιδικής το 2002. Το σύστημα αποχέτευσης εν κενώ (vacuum sewerage system) προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το συμβατικό σύστημα βαρύτητας, όπως μικρότερο βάθος εκσκαφής, μηδενικές εισροές, καλύτερο έλεγχο και επίβλεψη του δικτύου. Το έργο της Ποτίδαιας είναι πλήρως λειτουργικό και έχει επιδείξει καταπληκτικά αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα, η εταιρία σε κοινοπραξία κατασκεύασε την πρώτη στην Ελλάδα μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με την τεχνολογία της μικροφίλτρανσης. Η εγκατάσταση έγινε για το Δήμο Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, με πληθυσμό σχεδιασμού 8.000 κατοίκων. Η τεχνολογία μεμβρανών είναι ιδανική για περιπτώσεις μικρού διαθέσιμου χώρου και παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ποιότητα του επεξεργασμένου νερού. 

Εγκαταστάσεις: Ιδιόκτητες, καινούργιες (2008) με πλήρη ιδιόκτητο state of the art μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Προσωπικό: Μόνιμο, είναι μαζί μας για περιόδους από 10 ως 30 χρόνια, απόλυτα εξειδικευμένο στο αντικείμενο, με συνεχή επιμόρφωση στα θέματα τεχνολογίας και ασφάλειας. 

Ειδικότητες: Μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Χημικοί μηχανικοί, αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικοί, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, ειδικοί αυτοματισμών, κ.α. 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.